Noliktavu, veikalu un darba telpu aprīkojums

Pārtikas preču veikaliem

Kases kabīnes galvenie elementi ir slīdlentas garums, preces skaneris un noskanētās preces uzkrājējtilpne. Slīdlentas garums ir svarīgs pircēja ērtību faktors (pircējam ir iespēja visu preci no iepirkumu ratiņiem novietot uz slīdlentas), savukārt liels uzkrājējtilpnes apjoms ļauj uzkrāt jau noskanēto preci to nesabojājot, un veikt kasierei nākamā pircēja apkalpošanu.