Noliktavu, veikalu un darba telpu aprīkojums

Elektroniskās

Elektronisko vārtu sistēmas ir izstrādātas uz elektronisku vadības shēmu bāzes. Šīs sistēmas ir iespējams papildus aprīkot ar brīdinājuma signālu, pircēju skaitītāju, bērnu aizsardzību utt.